RS Mustang

RS Produkter har funnits sedan 1985 och varit aktiva i utvecklingen av hästfoder och stallströprodukter i Sverige. 

Idag har de strötillverkning i tre anläggningar i Enköping, Strängnäs och Värnamo. 2010 förvärvades Mustang foder med ett komplett och brett sortiment müsli och pelleterat hästfoder, producerat i Stigtomta och Vänersborg. Att ha stallströ och foder inom samma företag är en väldigt stark kombination och ger många fördelar, framförallt för våra kunder. 

Svenskt spannmål i tillverkningen av foder är en självklarhet. Samarbete med lokala bönder ger närproducerade produkter och främjar svensk landsbygd. Egen tillverkning ger kontroll och garanterar en hög, jämn kvalitet på våra produkter. Vi kan anpassa oss efter vad våra kunder vill ha och efter säsongssvängningar. Stor egen lagringskapacitet ger möjlighet att hålla hela sortimentet tillgängligt och trygga en hög leveranssäkerhet. 

Alla våra produkter innehåller råvaror direkt från naturen, och miljöarbete är viktigt för oss. I vår bransch är transporterna det som påverkar miljön mest. Vårt breda sortiment av strö och foder ger stora möjligheter att fylla varje lastbil. Stora mängder produkter som lastas tillsammans tar mindre plats än om varorna förpackas en och en. Genom noggrann planering av rutter och sambeställning kan vi packa bilarna bättre och köra mer sällan. Med fullastade lastbilar och minimerade transport-sträckor värnar vi miljön. Det är det som kallas logistik och det är det RS Mustang är så bra på!